Ochrona przeciwpożarowa po poprawkach

fireNawet firma, która zatrudnia wyłącznie niepełnosprawnych lub młodocianych, będzie musiała wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów.

Taką poprawkę do nowelizacji kodeksu pracy z 7 maja 2009 r. przyjęli wczoraj senatorowie. Każdy pracodawca będzie więc musiał wyznaczać pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów i ewakuację oraz udzielanie pierwszej pomocy.

Po wejściu w życie noweli osoba odpowiedzialna za zwalczanie pożarów nie będzie musiała legitymować się ukończonym kursem na inspektora ochrony przeciwpożarowej. Obecnie, od 18 stycznia, muszą mieć takie uprawnienie (koszt kursu dla pracownika to około 1,2 tys. zł).  W praktyce już teraz nie muszą zatrudniać inspektorów, bo Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że do uchwalenia nowelizacji k.p. nie będzie sprawdzać, czy spełniają ten wymóg.

Senat przegłosował wczoraj także nowelizację kodeksu pracy z 22 maja tego roku, która przewiduje m. in., że pracodawca będzie obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

Poprawki zostaną przedłożone do podpisu prezydentowi i jeśli nie będzie żadnych zastrzeżeń wejdą w życie już w lipcu.

Więcej o zmianach czytaj na stronach Gazety Prawnej

Źródło: GazetaPrawna.pl

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0