Europejczycy popierają ealstyczne formy zatrudnienia

homeworkingWedług raporty „Flexible Working 2009” 61% pracowników europejskich organizacji chciałoby pracować w trybie elastycznym, gdyby ich kraje wprowadziły prawo zezwalające na takie formy zatrudnienia.

Raport przygotowany przez agencję badawczo-doradczą Dynamic Markets, przeprowadzony na zlecenie firmy Avaya,  odzwierciedla opinie ponad 3,500 pracowników z Francji, Hiszpanii, Rosji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Jak elastyczne formy zatrudnienia postrzegają pracownicy w Europie?

Z raportu wynika miedzy innymi, że:

85% pracowników uważa, że elastyczne formy zatrudnienia sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy, ułatwiają zatrzymanie w firmie największych talentów oraz zwiększają szanse bezrobotnych na powrót do życia zawodowego. Przekonanie, że elastyczne formy zatrudnienia mogą ożywić rynki pracy, jest powszechne we wszystkich badanych krajach, najbardziej jednak w Rosji (91%), Hiszpanii (87%) i Wielkiej Brytanii (88%).

61% pracowników chciałoby pracować w trybie elastycznym, gdyby ich kraje wprowadziły prawo zezwalające na takie formy zatrudnienia. Dotyczy to w szczególności rodziców (69%) i osób spodziewających się pierwszego dziecka (76%).

67% ankietowanych stwierdziło, że osoby pracujące w trybie elastycznym są szczęśliwsze, a 51% uznało je za bardziej produktywne, a niemal drugie tyle (46%) stwierdziło, że wkładają oni większy wysiłek w powierzone im zadania. Pracownicy z Wielkiej Brytanii częściej niż pozostali łączyli elastyczność z lojalnością. Zdaniem 52% spośród nich, elastyczni pracownicy są bardziej lojalni od swoich kolegów zatrudnionych w tradycyjnym trybie.

59% respondentów jest zdania, że firmy wprowadzają elastyczne formy zatrudnienia głównie w celu zwiększenia produktywności i zatrzymania utalentowanych pracowników, którzy mają zobowiązania rodzinne.

75% pracowników zgodziłoby się na pewną obniżkę wynagrodzenia w zamian za uelastycznienie czasu pracy (w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten jest niższy i wynosi 69%). Średnio byliby oni skłonni zrezygnować z 11% swojego wynagrodzenia, ale prawie jedna dziesiąta – aż z 20%.

70% respondentów uważa, że elastyczni pracownicy rzadziej  załatwiają sprawy prywatne, takie jak wyjście do dentysty, kosztem pracy, ponieważ mogą efektywniej zaplanować wszystkie swoje działania.

Źródło: Avaya.co.uk, prportal.pl

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0