HR BUSINESS PARTNER – POTRZEBA DZISIEJSZYCH CZASÓW?

hr-biz-partStanowisko HR Business Partnera pojawia się często wśród ogłoszeń prasowych, choć pewnie nie do końca wszyscy zdajemy sobie sprawę, z czym ono tak dokładnie się wiąże, jaki zawiera poziom odpowiedzialności i jakie wartości dodane może wnieść dla firmy.

Wątek dokładnego przetłumaczenia stanowiska na język polski często przysparza problemów wśród szefów personalnych. Pojawia się wiele sugestii: Partner Biznesowy ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ekspert ds. ZZL, doradca ds. HR, ale tak naprawdę żadna z nich nie odzwierciedla w pełni roli jaką odgrywa osoba na tym stanowisku. Nie jest to ani stanowisko kierownicze, bo osoba je zajmująca nie zarządza zespołem, ani też stricte specjalistycznym, bo obejmuje swoim zakresem odpowiedzialności bardzo szeroki obszar, a i jego miejsce w strukturze organizacji jest przeważnie wysoko.

Kim jest zatem HR Business Partner?

HR Business Partner to osoba, która dysponuje szeroką wiedzą teoretyczną i co najmniej kilkuletnim doświadczeniem praktycznym z obszaru „miękkiego HR”. Jest niezależnym partnerem wspierającym biznes od strony spraw personalnych. Sama koncepcja wsparcia biznesowego HR pojawiła się w połowie lat 90-tych. Była jedną z kluczowych funkcji HR, niezbędną do przekształcenia standardowego działu kadr w coś więcej. Coś, co wniosłoby wartość dodaną dla przedsiębiorstwa. Z założenia funkcja ta wymaga ścisłej współpracy z menedżerami liniowymi, kadrą menedżerską, we wdrażaniu strategii, projektowaniu systemów i procesów HR-owych. Większość osób zgodzi się zapewne, że dzisiejsza funkcja HR ciągle potrzebuje większej uwagi i powinna być bardziej zorientowana biznesowo. W praktyce oznacza to większą orientację na klienta, efektywność kosztową, innowacyjność oraz standaryzację procesów, która odpowiadała na zmieniające się priorytety i potrzeby firmy. Zazwyczaj stanowisko HR Business Partnera pojawia się w dużych, międzynarodowych organizacjach, gdzie poszczególne działy są na tyle duże, że potrzebują szczególnej uwagi i możliwości szybkiej reakcji na bieżące potrzeby.

Role przewidziane dla HR Business Partnerów

Można wyróżnić trzy typy wsparcia biznesowego od strony HR:

  • Shared Service Center (Centrum Usług Wspólnych), czyli pojedyncza, zazwyczaj stosunkowo duża jednostka, zajmująca się rutynowymi usługami transakcyjnymi w biznesie. Centra Usług przeważnie zapewniają wsparcie administracyjne, obsługę płac, analizę absencji i doradztwo w prostych sprawach związanych z relacjami pracowniczymi.
  • Centra Specjalizacji – zazwyczaj małe zespoły ekspertów Human Resources ze specjalistyczną wiedzą we wprowadzaniu rozwiązań HRowych. Rolą Centrów Specjalizacji jest dostarczanie innowacyjnych usprawnień w biznesie od strony HR, w obszarach takich jak wynagradzanie, systemy motywacyjne, szkolenia, zarządzanie talentami, komunikacja itp.
  • Strategiczni Partnerzy Biznesowi – doświadczeni profesjonaliści HR pracujący blisko z liderami, menedżerami i wspierający ich we wdrażaniu przyjętych strategii i rozwiązań. Rola może bardzo mocno różnić się zakresem odpowiedzialności w zależności od wielkości organizacji i struktur firmy. Docelowo obejmuje on budowanie i analizę potencjału ludzkiego w organizacji; planowanie długoterminowych poziomów zatrudnienia i ścieżek rozwoju oraz wykorzystanie i dzielenie się dostępną wiedzą w celu zapewnienia najlepszych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

Dlaczego organizacje wdrażają funkcję HR Business Partnera?

Na powyższy krok decydują się firmy, które przekształcają skostniałe funkcje kadrowo-płacowe i oczekują czegoś więcej od działu Human Resources niż tylko wsparcia administracyjnego. Co jeszcze daje nam taki model? Otóż jest kilka innych powodów, aby go wprowadzić:

  • efektywność kosztowa: Pomimo, iż wprowadzenie centrów usług wspólnych jest postrzegane jako ważny punkt w oszczędności kosztów dla organizacji, to nie mogą one funkcjonować bez innych funkcji bezpośrednio wewnątrz firmy. To, co skłania przedsiębiorstwa do wprowadzenia Partnera Biznesowego, nie jest oszczędnością kosztów, ale potrzebą wsparcia od strony HR w sposób mądrzejszy i bardziej bezpośredni niż zewnętrzne centrum usług HR. Usługi HRowe, które są dystrybuowane pomiędzy niezliczoną ilość biznesów lub lokalizacji, mogą nadawać się często do kolejnej restrukturyzacji. Funkcja HR Business Partnera zastępuje rzeszę specjalistów z pojedynczych dziedzin, na rzecz jednego, co podnosi wyraźnie efektywność kosztową danej jednostki biznesowej.
  • Konkurencja: HR stał się centrum współzawodnictwa pomiędzy firmami. Organizacje potrzebują działu HR, który wyszuka i pomoże pozyskać do organizacji osoby z odpowiednimi umiejętnościami, kreatywne, zmotywowane, elastyczne i zaangażowane. Innowacyjny HR na najwyższym poziomie staje się biznesową koniecznością. Stąd też wynika wzrost liczby centrów specjalizacji, w szczególności w firmach z sektorów nowych technologii, gdzie wiedza specjalistyczna i zaangażowanie pracowników jest niezbędne.
  • Wzrastające oczekiwania w stosunku do HR: to zjawisko coraz bardziej powszechne, co powinno cieszyć menedżerów działów personalnych. Kierownicy liniowi widzą jak funkcjonuje HR w innych organizacjach, jak przyczynia się do wdrażania zaplanowanych strategii, umożliwia egzekwowanie planów biznesowych, dostarcza konkretnych korzyści. Menedżerowie mają coraz wyższe oczekiwania w stosunku do działu HR, współpracy z nim. Odpowiedzią ta tą potrzebę coraz częściej staje się wsparcie przez strategicznego partnera, który stanie się zaangażowanym i odpowiedzialnym członkiem zespołu. Partnerzy biznesowi istnieją po to, aby zapewnić bieżące, eksperckie wsparcie wtedy, kiedy jest ono potrzebne, szczególnie w dobie szybkich zmian i przekształceń.

Czy na podstawie powyższych wniosków możemy uznać, że zatrudnienie jednego partnera biznesowego zastąpi nam w kryzysowych czasach kilkuosobowy dział HR i przyniesie nam wymierne korzyści? I tak i nie, gdyż wszystko zależy od wielkości, modelu biznesowego firmy i co najważniejsze od naszych potrzeb i oczekiwań odnośnie działu personalnego.

Autorem tekstu jest Robert Skok, Senior Consultant w firmie Antal International

Źródło: http://news.antal.com

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0