Raport Deloitte o wynagrodzeniach prezesów

WynagrodzeniaZarzaduDeloitte opublikował raport dotyczący poziomu wynagrodzeń i mechanizmów wynagradzania prezesów zarządów największych spółek giełdowych w Polsce. Podtytuł raportu brzmi: Polska na tle regionu.

Wynagrodzenia członków zarządu, a w szczególności prezesów największych spółek giełdowych, zawsze były obiektem zainteresowania dziennikarzy i opinii publicznej w Polsce i na świecie. Zaciekawienie to nasila się zwłaszcza w czasie kryzysu, kiedy akcjonariusze analizują wynagrodzenia tej grupy w kontekście realizowanych wyników finansowych i zmiany sytuacji rynkowej. W Europie Zachodniej i USA pojawia się coraz więcej głosów niezadowolenia z systemów wynagradzania kadr zarządzających. Krytyka ta dotyczy zwłaszcza zarzutu rosnącego znaczenia premii rocznych, mających motywować do maksymalizacji krótkoterminowych zysków przy niedostatecznym uwzględnieniu związanego z nimi ryzyka długookresowego.

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie rzetelnej informacji na temat poziomu i mechanizmów wynagradzania prezesów zarządów największych spółek giełdowych w Polsce. Publikacja skupia się na pakietach oferowanych zarządzającym największymi spółkami na tle wybranych spółek z innych krajów szeroko pojętego regionu. Jako kryterium wielkości spółki przyjęta została średnioroczna kapitalizacja rynkowa.

Całość raportu można pobrać klikając na link.


Źródło: Deloitte Polska

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0