CV: tradycyjne czy kreatywne?

W kwietniowym numerze prestiżowego dwumiesięcznika naukowego „European Journal of Work and Organizational Psychology” znaleźć możemy bardzo interesujący artykuł autorstwa badaczy z Wyższej Szkoły Zarządzania w Oslo. Tematem realizowanych badań, jest wpływ pozamerytorycznych cech CV na merytoryczną ocenę przydatności kandydatów w procesie rekrutacji i selekcji.

Autorzy przeprowadzili niezwykle prosty, ale bardzo sugestywny eksperyment. CV 12 kandydatów sporządzono w trzech wariantach: w normalnym wordowskim formacie na białym papierze, na kolorowym papierze oraz w wersji bardzo urozmaiconej graficznie w której poszczególne akapity CV ujęte były w fantazyjne ramki. W każdym z wariantów treść CV była identyczna. Okazało się, że niezależnie od merytorycznej zawartości CV – najwyżej oceniono kandydatów w przypadku kiedy ich CV wydrukowane było na białym papierze, a najniżej wersję kreatywną. Zjawisko to wystąpiło słabiej u tych spośród badanych, którzy byli profesjonalistami w zakresie rekrutacji i selekcji, niż wśród porównywanych z nimi studentów.

Można by więc spytać – na czym może polegać doświadczenie i fachowość badanych profesjonalistów – jeśli na ich oceny kandydatów aż w tak dużym stopniu wpływają drugorzędne, pozamerytoryczne czynniki? Z drugiej strony, można na tej podstawie sformułować zalecenia dla starających się o pracę: Pisz CV w sposób możliwie najbardziej konwencjonalny. Unikaj udziwnień, ozdobników, wymyślnych motywów graficznych. No chyba że ktoś stara się o pracę w miejscu gdzie ekscentryzm oraz nonkonformizm uważa się za zalety potencjalnych kandydatów. W większości wypadków – jak pokazują to między innymi omawiane przez nas norweskie badania – najlepsze są prostota i umiar. Jak w życiu w ogóle.

Autor: Marek Suchar
Źródło: pracorama.pl

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0