Oczekiwania wobec pracodawców z Polski

Według najnowszego sondażu Kelly Services®, globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie HR, ponad 75% ankietowanych pracowników z Polski uważa, że byliby bardziej wydajni, gdyby uczestniczyli w zyskach pracodawcy lub posiadali akcje i udziały w zatrudniającej ich firmie.

Takie wyniki przyniósł sondaż Kelly Global Workforce Index, w którym przebadano opinię około
134 000 osób, między innymi około 1100 respondentów z Polski.


Sondaż wykazał również, że w przypadku 49 procent zatrudnionych, wynagrodzenie jest w pewnym stopniu uzależnione od realizacji celów. Częściej dotyczy to pracowników w przedziałach wiekowych 48-65 oraz 30-47 (pokolenie X) niż pracowników w wieku 18-29 lat (pokolenie Y).


Jednak wśród osób, których wynagrodzenie nie jest uzależnione od realizacji celów, ponad jedna trzecia respondentów (39 procent) deklaruje, że pracowaliby bardziej wydajnie, gdyby ich zarobki były powiązane z osiąganymi wynikami, przy czym największe zainteresowanie takim sposobem wynagradzania wykazują pracownicy z pokolenia Y.


Ponadto, wedle wyników sondażu, idea, by pracodawcy w większym stopniu dbali o zdrowie zatrudnionych osób, spotyka się z silnym poparciem: ponad połowa respondentów deklaruje, że pracodawcy powinni motywować pracowników do prowadzenia zdrowszego stylu życia, zachęcając ich do rzucenia palenia, utraty wagi oraz podejmowania ćwiczeń fizycznych.


Agnieszka Walter, Country General Manger w Kelly Services Poland komentuje:  „Wielu pracowników czuje się komfortowo w sytuacji, gdy ich wynagrodzenie jest w pewnym zakresie powiązane z ich wynikami indywidualnymi lub grupowymi. Oznacza to, że wiele osób ma pewność, iż dobrze wykonuje swą pracę i uważa, że może uczestniczyć w zyskach z bardziej wydajnej pracy. Co ciekawe, obserwujemy również rosnące oczekiwanie, że pracodawcy będą nie tyle wspierać, co wręcz aktywnie promować zdrowy styl życia wśród pracowników oraz zapewniać im zdrowe miejsca pracy. Może to przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.”


Oto pozostałe rezultaty sondażu przeprowadzonego wśród polskich pracowników na temat dodatkowych korzyści i świadczeń pozapłacowych:

  • 76 procent respondentów deklaruje, że uczestnictwo w zyskach lub posiadanie akcji i udziałów w firmie zmotywowałby ich do bardziej wydajnej pracy, przy czym bodziec ten dużo silniej oddziałuje na mężczyzn niż na kobiety.
  • Przemysły, w których wynagrodzenie zależy w najwyższym stopniu od osiąganych rezultatów, to transport/dystrybucja, nauka/przemysł farmaceutyczny, handel oraz usługi.
  • Poza wynagrodzeniem, najwyżej cenioną korzyścią są szkolenia, a następnie świadczenia zdrowotne, elastyczne godziny pracy, służbowy samochód lub dofinansowanie użytkowania własnego samochodu oraz praca zdalna.
  • 61 procent respondentów uważa, że bodźce do prowadzenia zdrowego trybu życia powinny być częścią świadczeń pracowniczych.
  • Najbardziej atrakcyjnym świadczeniem zdrowotnym, zapewnianym przez pracodawcę, wydaje się ubezpieczenie zdrowotne, a następnie dostęp lub zniżki na siłownię, środowisko wolne od tytoniu oraz korporacyjne programy treningowe.Kelly Global Workforce Index

Kelly Global Workforce Index to coroczny sondaż, prezentujący opinie na temat pracy oraz miejsca zatrudnienia w perspektywie pokoleniowej. W 2010 roku, w sondażu wzięło udział około 134 000 respondentów z Ameryki Północnej, Europy oraz z rejonu Azji i Pacyfiku, przy czym wyniki publikowano w trybie kwartalnym. W roku 2009, firma Kelly Services otrzymała nagrodę MarCom Gold Award za Kelly Global Workforce Index w kategorii Badanie/Opracowanie.

Kelly Services

Kelly Services, Inc. (NASDAQ: KELYA, KELYB) jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie HR. Kelly oferuje szeroką gamę usług outsourcingowych, doradczych oraz rekrutacyjnych na światowym poziomie w zakresie pracy tymczasowej, pracy tymczasowej z szansą na stałe zatrudnienie oraz zatrudnienia bezpośredniego. Obsługując klientów na całym świecie, Kelly oferuje zatrudnienie 480,000 pracownikom rocznie.  W 2009 roku przychód firmy wyniósł 4,3 miliardy dolarów.  Zapraszamy na stronę www.kellyservices.com.

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0