Kultura organizacyjna a proces rekrutacji

Błędem jest myślenie, że kultura organizacyjna nie wpływa na przebieg procesu rekrutacji, a następnie sposób pracy przyjętych pracowników. Podejście firmy do tego procesu oraz sposób traktowania kandydatów pokazują kulturę obowiązującą w firmie, co więcej, mogą ją umacniać.Dwa proste przykłady:

– W pewnej firmie proces rekrutacji ciągnął się tygodniami, a wszelkie próby uzyskania informacji o jego przebiegu były ignorowane. Osoby, które ostatecznie zostały zatrudnione „nauczyły się”, że decyzje powinno się podejmować powoli. Wszystko było w porządku, gdy na rynku panował względny spokój. Sytuacja uległa zmianie, gdy pojawiła się silna konkurencja, a firma nie była zdolna do szybkiego decydowania.

– W drugiej firmie przyjęto inną strategię. Na kolejne rozmowy zapraszano wyłącznie osoby, które domagały się informacji o przebiegu procesu rekrutacji. Pasywni kandydaci nie byli tam mile widziani. Pracownicy firmy każdego dnia uczyli się, że inicjatywa oraz aktywność są podstawą w działaniu, co więcej – są nagradzane. Takie podejście doprowadziło do innego problemu – pracownicy nie potrafili pracować w zespole.

Częstą praktyką firm jest przejmowanie strategii działania od innych. Takie podejście mogłoby być uzasadnione, gdyby u podstaw firm znajdowały się podobna misja, wizja, wartości i przekonania. Nie można zakładać, że najlepszą strategią jest odrzucanie pasywnych kandydatów, lub odwrotnie – wybieranie tylko tych, którzy cierpliwie czekają na informację zwrotną. Bardzo ważna jest znajomość kultury organizacyjnej firmy oraz zrozumienie własnego podejścia do rekrutacji.


Poniżej znajduje się kilka pytań do zastanowienia:

– Jakie są wartości fimy?

– Jak Twoje własne przekonania wpływają na sposób postrzegania wartości firmy?

– Jaki jest profil idealnego pracownika? Dlaczego tak sądzisz?

– Po czym poznasz, że znalazłaś/eś właściwego kandydata? Jakie obszary oceny są subiektywne?

– W jaki sposób Twoje przekonania, wartości wpływają na proces rekrutacyjny?

– Na jakiej podstawie decydujesz o odrzuceniu kandydatury?

– W jaki sposób mierzysz efektywność procesu rekrutacji w krótko- i długookresowej perspektywie?


Źródło: ere.net

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0