Rynek pracy w sierpniu 2010

Na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy MPiPS podało informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy w sierpniu br.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu br. 11,3% i w porównaniu do lipca spadła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła w końcu sierpnia 1803,7 tys. osób i w porównaniu do danych z lipca 2010 spadła o 9,1 tys. osób czyli o 0,5 %.

Spadek bezrobocia odnotowano w 14 województwach, przy czym najsilniejszy w województwach:

  • łódzkim – o 2,1% czyli o 2,7 tys. osób;
  • wielkopolskim – o 1,9% czyli o 2,4 tys. osób.

Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w województwach:

  • mazowieckim  – o 0,8% czyli o 1,8 tys. osób;
  • opolskim – o 0,4% czyli o 0,2 tys. osób.

Z meldunków urzędów pracy wynika, że wśród wyłączonych z ewidencji stosunkowo dużo było podjęć pracy, w tym prac subsydiowanych z Funduszu Pracy oraz EFS.
W większości województw zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych kobiet, przy spadku liczby bezrobotnych mężczyzn. W sierpniu poziom bezrobocia wśród kobiet zwiększył się o 9,6 tys. czyli o 1,0%, podczas gdy wśród mężczyzn odnotowano spadek o 18,7 tys. czyli o 2,2%. Sytuacja ta jest związana z faktem, że głównie mężczyźni podejmują prace sezonowe w budownictwie i rolnictwie.

Jak wynika z danych przedstawionych przez MPiPS liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w sierpniu 2010 r. wyniosła 87,9 tys. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego spadła o 2,5 tys. czyli o 2,8%.

Względny (procentowy) spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu 2010 roku w porównaniu do lipca 2010 roku odnotowano w 11-tu województwach, przy czym największy względny w województwie świętokrzyskim (18,8%). Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej miał miejsce w 5-ciu województwach (lubelskim, lubuskim, opolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim), a najsilniejszy względny w województwie lubuskim (o 12,9% tj. o 0,5 tys.) oraz w wielkopolskim (o 12,7% tj. o 0,9 tys.).

Źródło: Biblioteka Prawa Pracy, Autor: Grażyna Rompel-Kwiatkowska

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0