Ponad 50% firm nie zna efektów szkoleń swoich pracowników

Sposoby ewaluacji szkoleń znane są od lat, pomimo tego ponad połowa przedsiębiorstw nie sprawdza, czy przeprowadzone szkolenia przyniosły zamierzone rezultaty.

Badania przeprowadzone przez ASTD (American Society for Training & Development) opublikowane w czasopiśmie T+D (luty 2010) wskazują trzy podstawowe bariery ewaluacji szkoleń. Dla 52% firm barierą jest niezdolność do wyodrębnienia efektów szkolenia. Z kolei ponad 42% firm nie posiada żadnego systemu ewaluacji szkoleń, a kolejne 38% nie potrafi powiązać danych z ewaluacji z danymi biznesowymi.


Prowadzenie szkoleń bez oceny ich skuteczności jest marnotrawstwem środków finansowych i czasu pracowników, ponieważ nikt nie ma pewności, że przynoszą one jakiekolwiek efekty biznesowe dla firmy. Ocena szkolenia pozwala przełożyć jego koszty na rzeczywiste zyski osiągane przez przedsiębiorstwo – wspomina Dariusz Ambroziak z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa – instytucji, która na co dzień zajmuje się ewaluacją szkoleń.


Biorąc pod uwagę, że model czteropoziomowej oceny szkoleń Kirkpatricka został po raz pierwszy opublikowany już 50 lat temu, to dane podane przez ASTD są zaskakujące. Czyżby właściciele firm nie byli zainteresowani ewaluacją szkoleń? Wprost przeciwnie, są zainteresowani, ale działy szkoleń i działy HR nie zawsze posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia audytu szkoleń.


Kluczowymi kompetencjami niezbędnym do prowadzenia ewaluacji szkoleń są: solidna wiedza metodologiczna, umiejętność projektowania narzędzi pomiarowych i analizy danych, która jest poparta praktyką biznesową. Niestety firmy nie zatrudniają pracowników posiadających odpowiednie kompetencje w tym zakresie, co powoduje niemożność ominięcie kluczowych barier ewaluacji. – dodaj Dariusz Ambroziak.


Przełamanie trzech kluczowych barier wymienionych przez ASTD umożliwi jedynie odpowiednie zaprojektowanie systemu ewaluacji dopasowanego do konkretnej organizacji i typu biznesu. Wiążę się to jednak z zatrudnieniem pracownika posiadającego odpowiednie kompetencje lub zleceniem w formie outsourcingu specjalistycznej instytucji.


Źródło: Instytut Analiz im. Karola Gaussa

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0