Jak zwiększyć swoje kompetencje zawodowe

Stałe podnoszenie kwalifikacji dotyczy nie tylko osób, które poszukują pracy, ale także tych, które znalazły już wymarzoną posadę. Rozwój własnych kompetencji to jedna z najlepszych inwestycji, gdyż podnosi naszą wartość na rynku pracy i atrakcyjność dla pracodawcy – radzi Sylwia Sędrowicz z firmy szkoleniowej Job Trainings (Grupa Job).


Studia czy szkolenie?

Do tego, że warto nieustannie doszkalać swoje umiejętności chociażby na kursach językowych nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Można także skorzystać z ofert uczelni wyższych i odbyć roczne, bądź dwuletnie studia podyplomowe. Takie studia zazwyczaj nie kolidują z naszą pracą, ponieważ zajęcia odbywają się w weekendy. To dobra okazja do poszerzenia swoich kompetencji, zdobycia niezbędnych uprawnień czy zapoznania się
z nowymi trendami w dziedzinie, w której się specjalizujemy.

Jednak najbardziej popularną i przystępną metodą podnoszenia kwalifikacji są kilkudniowe szkolenia dla pracowników. Ich głównym celem jest doskonalenie m.in. kompetencji miękkich. Przeprowadzane są w formie otwartej – dla klientów indywidualnych, bądź w formie zamkniętej np. dla całego zespołu bądź działu firmy. Zakres tematyczny szkoleń jest bardzo szeroki, a zawrotna ilość firm oferujących takie kursy  pozwala wybrać najbardziej interesująca nas ofertę: Kursy przygotowane są dla wyspecjalizowanych stanowisk od asystentki zarządu, poprzez informatyka, prawnika do pracownika administracji, działu marketingu lub kadr. Istnieje jednakże szereg szkoleń o tematyce bardziej ogólnej, przydatnej dla wielu profesji – wyjaśnia Sylwia Sędrowicz z Job Trainings.

Dla handlowców

Osoby, które pracują w działach handlowych i mają stały kontakt z klientami systematycznie doskonalą swoje umiejętności na szkoleniach sprzedażowych. Podczas takich zajęć uczestnicy analizują poszczególne elementy procesu sprzedaży, aby efekt końcowy był jak najbardziej satysfakcjonujący. Dowiadują się jak zbierać informację o kliencie, pozyskiwać nowych i wzbudzić w nich zaufanie. Prezentowane są także metody radzenia sobie z tzw. klientem trudnym oraz zasady budowania i podtrzymywania relacji handlowych. Dodatkowym zagadnieniem może być pozyskiwanie klientów konkurencji lub umiejętne prowadzenie rozmów handlowych przez telefon.


Praca zespołowa

Dla osób, które wykonują prace zespołowe z całą pewnością przydatne okażą się warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne. Jak rozwiązywać konflikty? Jak współpracować, a nie rywalizować? Jak negocjować? To właśnie podstawowe tematy poruszane na szkoleniach dla zespołów. Takie warsztaty uczą efektywnej komunikacji w otoczeniu zawodowym, budowania przekazów z wykorzystaniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aktywnego słuchania, precyzyjnego wyrażania poglądów i zadawania pytań.


Dla managerów… ale nie tylko biurowych

Istnieje także szereg kursów dla kadry zarządzającej i menedżerów. Powodzenie wielu projektów zależy przede wszystkim od sprawnego zarządzania zespołem, odpowiedniej motywacji pracowników i ich kreatywności. Istotne jest zatem, aby kadra menadżerska nieustannie podnosiła swoje kwalifikacje z zakresu kierowania podwładnymi, rozwiązywania konfliktów oraz umiejętnego motywowania pracowników. Szkolenia dla menadżerów uczą zarządzania czasem i projektami, przeprowadzania motywujących rozmów oceniających oraz inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi: Wbrew pozorom szkolenia tego typu adresowane są już nie tylko do managerów pracujących w biurach. Co raz częściej obejmuje się nimi także brygadzistów czy tzw. managerów liniowych, którzy kierują pracą zespołów produkcyjnych. Również oni potrzebują rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem, motywacji podwładnych czy po prostu budowania własnego autorytetu lidera. Tym bardziej, że niejednokrotnie osoby  pełniące funkcje kierownicze na produkcji same wcześniej pracowały jako zwykły personel. Dlatego takie szkolenia są dla nich naprawdę cenne – dodaje ekspert Job Trainings.


Rozwój osobisty

Każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska, skorzysta na uczestnictwie w szkoleniach kształtujących umiejętności osobiste takie jak: kreatywność, zarządzanie czasem czy asertywność. Wartościowe okażą się także kursy kształtujące umiejętności organizacyjne. Efektywne zarządzanie projektami, skuteczne metody radzenia sobie ze stresem czy sztuka autoprezentacji to z całą pewnością przydatne kompetencje.


Korzyści dla pracodawcy

Szkolenia to niezliczone korzyści nie tylko dla pracowników, którzy chcą nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i zyskać awans, ale także dla pracodawców. Wysoce wyspecjalizowany pracownik zwiększa efektywność firmy, a także pozytywnie wpływa na jej wizerunek.

Przeprowadzanie szkoleń nie musi być dużym obciążeniem dla firm, jeśli skorzystają
z oferty Europejskich Funduszy Społecznych. Dzięki EFS pracodawcy mogą podnosić kwalifikacje swojej kadry w sposób bezpłatny, bądź przy niewielkim nakładzie kosztów własnych.


Status prawny

Warto zauważyć, że od 16 lipca br. weszły w życie zmiany w Kodeksie Pracy regulujące m.in. kwestie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które w nowym rozumieniu oznaczają: „zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą”. Dodatkowo wprowadzono nowe zasady przyznawania urlopu szkoleniowego, zwalniania z pracy na czas odbycia kursów, przyznawania świadczeń oraz zawierania umów szkoleniowych.

Podnoszenie kwalifikacji to inwestycja, która może zaowocować awansem, podwyżką
i uznaniem w oczach pracodawcy. W perspektywie długofalowej może także okazać się dodatkowym atutem przy poszukiwaniu nowego zatrudnienia.


Porad udzieliła: Sylwia Sędrowicz, Job Trainings

1 Komentarz
  1. Według mnie studia potrzebne są bez względu nas wszystko, wykształcenie to podstawa. Następnie warto zastanowić się na szkoleniami i kursami, które pomogą nam w zdobyciu konkretnych umiejętność i rozwiną je. Oczywiście najlepiej uczestniczyć w takim szkoleniu, które jest powiązane z naszą pracą i wykonywanym stanowiskiem. W internecie natknęłam się na MediaKursy, gdzie znalazłam kursy biznesowy, ale także informacje na temat jak samemu stworzyć szkolenie odpowiadające wymogom naszej firmy, Cieszy mnie to, że w Polsce w końcu zaczęło się zawracać uwagę na rozwój osobisty.

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0