Archive: Październik 21st, 2010
Bezrobocie w Polsce w 2010 roku wg GUS

Zgodnie z art. 82 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), Prezes GUS, w terminie do dnia 30.09. każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, przeciętną stopę bezrobocia ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0