Archive: Czerwiec 14th, 2011
Alfabet HR: motywatory

Motywatory - (motivating element, motivating factor) czynniki wzbudzające proces motywacyjny, które zostają przez człowieka przyjęte i stają się jego motywami (pragnieniami, impulsami) do działania. Inaczej mówiąc, - motywatory to przyczyny, dla których człowiek zachowuje się w określony sposób. ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: model wielkiej piątki

Model wielkiej piątki koncepcja wykorzystywana do opisu osobowości człowieka. Jej autorami są Costa i McCroe, według których osobowość wyznacza pięć czynników: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość, ugodowość i sumienność. 1. Neurotyczność decyduje o sprawności w radzeniu sobie z sytuacjami ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: model sita

Model sita koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi, u której podłoża leży przekonanie, że dorosły człowiek jest w pełni ukształtowany i nie można zmienić jego osobowości, przyzwyczajeń i upodobań. Zgodnie z tym przekonaniem, firmy stosujące model sita pozyskują na zewnętrznym rynku pracy wysoko ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: model kapitału ludzkiego

Model kapitału ludzkiego koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi, która zakłada, że człowiek uczy się i zmienia przez całe życie, jest lojalny i potrafi się związać emocjonalnie ze swoim miejscem pracy. Dla firm stosujących ten model młodzi, niedoświadczeni pracownicy to zasób, który można ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: mobbing

Mobbing zjawisko polegające na psychicznym znęcaniu się nad współpracownikiem lub podwładnym w miejscu pracy. Według twórcy pojęcia mobbingu, prof Heinza Leymana cechami charakterystycznymi tego zjawiska są: regularność (statystycznie raz w tygodniu dochodzi do przejawów terroru wobec danej ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: mentoring

Mentoring szczególny typ i uzupełnienie on the job training. Kluczową rolę odgrywa tu oparta na zaufaniu relacja między przyuczanym pracownikiem, a przydzielonym mu opiekunem, czyli mentorem. Rolę mentora spełnia przełożony bądź starszy stażem i doświadczeniem kolega szkolonego. Jego zadaniem ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0