Archive: Czerwiec 29th, 2011
Alfabet HR: ocena pracy

Ocena pracy - performance appraisal wyrażenie, w formie ustnej bądź pisemnej, opinii o zachowaniach, postawach, cechach osobowości i efektach pracy pracownika. Spełnia ważne funkcje z punktu widzenia organizacji jako całości, dostarczając informacji niezbędnych do podejmowania decyzji personalnych ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: ocena 180 stopni

Ocena 180 stopni - 180 degree appraisal proces, w którym informacje dotyczące dokonań pracowników zbierane są z dwóch źródeł: samooceny i oceny dokonanej przez bezpośredniego przełożonego. Alfabet HR-u udostępniony jest przez Portal Rynku Pracy HRK.PL     Warto także przeczytać: - ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: ocena 360 stopni

ocena 360° - 360-degree appraisal jedna z metod oceny pracy, polegająca na zebraniu opinii o pracowniku z kilku różnych źródeł, dzięki czemu otrzymuje się wielostronny, niejako panoramiczny (stąd 360°) ogląd jego pracy i osoby. Oprócz bezpośredniego przełożonego autorami ocen są tu podwładni, ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: outsourcing

Outsourcing funkcji HR - HR outsourcing to jedna z form outsourcingu, polegająca na wydzielaniu realizacji określonych zadań z obszaru zarządzania personelem poza obręb własnej firmy. Najbardziej popularne jest korzystnie z pomocy zewnętrznych podmiotów przy administrowaniu listą płac, szkoleniu ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: outplacement

Outplacement - outplacement system pomocy świadczonej przez firmę zwalnianym przez nią pracownikom. Istotny element programu derekrutacji, zwany także systemem zwolnień monitorowanych. Może obejmować m.in. odprawy, doradztwo psychologiczne, wsparcie w szukaniu nowego miejsca pracy, finansowanie ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Witamy na pokładzie!

Istnieje wiele sposobów wprowadzania nowego pracownika w zasady funkcjonowania firmy. Oprócz działań typu Induction Day stosuje się również programy onboardingowe. Czym są, na jakich zasadach działają i czy warto je wprowadzać? Odpowiedź na to pytanie niżej. Programy onboardingowe a ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0