Bezrobocie w strefie euro wynosi 11,3%

Stopa bezrobocia w lipcu 2012 roku w strefie euro (EA17) wyniosła 11,3%. W całej Unii (EU27) bezrobocie wyniosło 10,4%. Są to wielkości porównywalne z odnotowanymi w czerwcu br. Jednak w stosunku do poprzedniego roku, kiedy bezrobocie wynosiło odpowiednio 10,1% i 9,6% zanotowano wzrost tego wskaźnika.


Bez pracy w całej Unii (EU27) pozostaje 25,254 mln osób, w tym w strefie euro (EA17) 18 mln. W porównaniu do czerwca 2012 liczba bezrobotnych wzrosła o 43 tys. osób w całej Unii.


Wśród państw członkowskich, najniższy wskaźnik bezrobocia zarejestrowany został w:

 • Austrii – 4,5%,
 • Holandii – 5,3%
 • Niemczech i Luksemburgu – 5,5%.


Najwyższe bezrobocie zanotowano w:

 • Hiszpanii – 25,1%,
 • Grecji – 23,1%.


W porównaniu do ubiegłego roku, stopa bezrobocia w strefie euro (EA17) wzrosła aż w 16 krajach, a pozostała na niezmienionym poziomie jedynie w Słowenii. Największy spadek bezrobocia w odnotowano:

 • w Estonii – z 13,2% do 10,1%,
 • na Litwie – z 15,2% do 13%,
 • na Łotwie – z 17% do 15,9%.


Największy wzrost bezrobocia w porównaniu z poprzednim rokiem wystąpił:

 • w Grecji – z 16,8% do 23,1%,
 • w Hiszpanii – z 21,7% do 25,1%
 • na Cyprze – z 7,7% do 10,9%.


Wśród osób młodych poniżej 25 roku życia bezrobocie w EU27 wyniosło 5,468 mln, z tego prawie 3,38 mln w EU17. Stopa bezrobocia w tej grupie wynosi 22,5% w całej UE i 22,6% w strefie euro. Najmniejsze bezrobocie wśród młodych bezrobotnych występuje w:

 • Niemczech – 8 %,
 • Austrii – 8,9%,
 • Holandii – 9,2%.


Największe bezrobocie wśród osób młodych występuje w:

 • Grecji – 53,8%,
 • Hiszpanii – 52,9%.

Z danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lipcu 10%.


Autor: G. RompelWe will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
 • Total (0)
Porównaj
0