Popyt na pracę w II kwartale 2012 roku a jesienny kryzys

Z danych statystycznych uzyskanych dzięki monitoringowi rynku pracy wynika, że w II kwartale 2012 roku liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10661,2 tys. osób.


Najwięcej zatrudnia sektor prywatny, bo aż blisko 2/3 ogółu zatrudnionych, co stanowi 68,9% wszystkich zatrudnionych. Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu zatrudniającego, to udział pracujących kształtował się następująco: • w jednostkach dużych – 57,7%,
 • w średnich – 24,7%,
 • w małych 17,6%.GUS odnotował 552,9 tys. podmiotów zatrudniających. Z tej liczby 18,9 tys.podmiotów dysponowało w końcu II kwartału 2012 r. wolnymi miejscami pracy. Ponad 86,2% wolnych miejsc pracy proponował sektor prywatny. Największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały podmioty prowadzące działalność w zakresie:


 • przetwórstwa przemysłowego,
 • handlu,
 • napraw pojazdów samochodowych,
 • budownictwa.Najwięcej pracujących było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie:


 • przetwórstwa przemysłowego (głównie w sektorze prywatnym i jednostkach dużych),
 • handlu i napraw (głównie w sektorze prywatnym i  jednostkach dużych),
 • edukacji (z przewagą sektora publicznego i jednostek średnich) oraz
 • budownictwa (głównie w jednostkach sektora prywatnego i jednostkach dużych).W ogólnej liczbie pracujących największą grupę zawodową stanowili:


 • specjaliści – 21,3% (głównie specjaliści szkolnictwa),
 • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 16,5% (najczęściej robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń,
 • pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy) oraz pracownicy biurowi – 13,2% (przede wszystkim pracownicy obsługi klienta).W drugim kwartale 2012 r. w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano spadek ogólnej liczby wolnych miejsc pracy (o 1,8%), szczególnie w podmiotach prowadzących działalność związaną z:


 • pozostałą działalnością usługową (o 32,4%),
 • handlem, naprawami pojazdów samochodowych (o 16,1%) oraz
 • wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 14,4%).W niektórych rodzajach działalności nastąpił wzrost liczby wolnych miejsc pracy, najwięcej w podmiotach prowadzących działalność w zakresie:


 • edukacji (o 49,4%),
 • administrowania i działalności wspierającej (o 26,3%) oraz
 • transportu i gospodarki magazynowej (o 9,9%).

Jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały:


 • robotników przemysłowych i rzemieślników (26,3%),
 • pozostałych robotników budowlanych i pokrewnych, specjalistów (19,7%), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (13,5%),
 • kierowców i operatorów pojazdów, pracowników usług i sprzedawców (12,4%)
 • sprzedawców i pokrewnych oraz pracowników biurowych (13,2%).

Tymczasem resort pracy przedstawił dane z monitoringu rynku pracy, w którym podano, że od lipca w wyniku zwolnień grupowych, pracę straciło już ponad 17 tys. osób. Eksperci przewidują, że do końca roku największe zwolnienia dotkną branżę finansową – w sektorze bankowym zatrudnienie straci 2600 pracowników. Pracę mogą stracić również zatrudnieni w budownictwie oraz handlu – firmy w tych branżach są najbardziej zagrożone bankructwem.


Autor: G. Rompel

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
 • Total (0)
Porównaj
0