Sytuacja na rynku pracy w grudniu 2012 roku

antalllMPiPS przedstawiło dane dotyczące bezrobocia w ubiegłym miesiącu. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu grudnia 2012 roku 13,3% i w porównaniu do listopada wzrosła o 0,4 punktu procentowego.

 

Liczba bezrobotnych w grudniu 2012 wyniosła 2 137 tys. osób i w porównaniu do końca listopada 2012 wzrosła o 79,5 tys. osób, czyli 3,9%. W grudniu wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najsilniejszy w województwach:

  •     świętokrzyskim – o 5% czyli o 4,1 tys. osób,
  •     lubuskim – o 4,9% czyli o 2,8 tys. osób,
  •     kujawsko-pomorskim – o 4,6% czyli o 6,5 tys. osób,
  •     podkarpackim – o 4,5% czyli o 6,7 tys. osób.

 

W całym 2012 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 154,9 tys. osób (o  7,8%). W 2011 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 28,0 tys. osób (o 1,4%). Zatem w 2012 roku względny wzrost bezrobocia był silniejszy, niż w roku 2011.

 

Jak informuje resort pracy zasadniczym powodem wzrostu bezrobocia w grudniu była trudna sytuacja gospodarcza w kraju, przejawiająca się m.in. słabnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach 2012 roku. Jednak wpływ miał również:

  •     powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
  •     zakończenie umów na czas określony, których pracodawcy nie przedłużali,
  •     spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy,
  •     zakończenie prac sezonowych.

 

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 36,6 tys., wobec  48,7 tys. i w listopadzie 2012 roku.

 

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w grudniu 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach i oscylował on w przedziale od 7,9% (w województwie warmińsko-mazurskim) do 34,9% (w województwie dolnośląskim).

 

Należy jednak podkreślić, że w całym 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 787,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 44,5 tys. więcej (o 6 proc.) niż w 2011 roku.

 

Autor: G. Rompel

Biblioteka-Prawa-Pracy1

 

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0