Kij i marchewka do lamusa. System motywacyjny w nowoczesnej organizacji

kciukSystem motywacyjny to dziś jeden z kluczowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi. Nie tylko zwiększa zaangażowanie pracowników i wzmacnia ich więź z pracodawcą, lecz także pozwala stworzyć przyjazną atmosferę w zespole i wyróżnić się na tle konkurencji. Doskonale wiedzą o tym przedstawiciele Globalnego Centrum Biznesowego HP, które w ciągu ośmiu lat swojej działalności w Polsce wypracowało swój własny system motywacyjny.

 

Obecnie zachęta finansowa nie jest jedynym skutecznym motywatorem. Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę, że pracownicy oczekują czegoś więcej niż atrakcyjnych zarobków, a swoją pracę traktują nie tylko jako źródło utrzymania, lecz także miejsce realizacji swoich pasji i nawiązywania relacji z ludźmi. Dlatego oferują oni swoim pracownikom kompleksowe systemy motywacyjne, obejmujące zarówno elementy płacowe (premie za wyniki, dodatki okolicznościowe), jak i  pozapłacowe – materialne i niematerialne. Nagradzanie za dobre wyniki, pakiet świadczeń socjalnych czy atrakcyjne programy szkoleniowe często przynoszą dużo lepsze rezultaty niż same podwyżki pensji czy metoda „kija i marchewki”, która jest dziś uważana przez specjalistów za wręcz demotywującą. Odpowiednio skrojony system motywacyjny nie tylko pozwala pozyskiwać najlepszych pracowników i zachęca ich do podejmowania dodatkowego wysiłku na rzecz realizacji strategii firmy, lecz także wpływa na pozytywny wizerunek organizacji. Jak wynika z badań firmy Aon Hewitt , stopień zaangażowania załogi w pracę jest jak barometr, który pokazuje kondycję firmy. Analiza motywacji pracowników umożliwia pracodawcy stworzenie odpowiedniego planu motywacyjnego, który przełoży się na zachowanie ludzi, ich produktywność i – w konsekwencji – na wyniki biznesowe.

 

System motywacyjny szyty na miarę

Oczywiście nie istnieje jedna, sprawdzona recepta na stworzenie idealnego systemu motywacyjnego, tak jak nie istnieje uniwersalny pracownik. Każdego z nas motywują do działania inne czynniki, dlatego dobór finansowych i pozafinansowych instrumentów motywacyjnych powinien być poprzedzony identyfikacją potrzeb zespołu w tym zakresie. Warto kierować się specyfiką branży oraz wiekiem i zainteresowaniami pracowników, nie zaś aktualnymi trendami czy własnymi preferencjami. Ważne jest również to, aby system motywacyjny odpowiadał na różne rodzaje potrzeb – zarówno te związane z rozwojem zawodowym i osiągnięciami, jak i realizacją osobistych pasji czy zainteresowań. Oferta w tym zakresie powinna także uwzględniać potrzebę zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, tzw. work-life balance.

 

Benefity dla wszystkich

Pracownicy przywiązują dużą wagę do bogatej oferty świadczeń socjalnych, które są traktowane jako atrakcyjny dodatek do pensji. Globalne Centrum Biznesowe HP oferuje wszystkim pracownikom dostęp do prywatnej opieki medycznej, grupowe ubezpieczenie na życie oraz pakiet multisport. Pracownicy mają też możliwość zakupu produktów firmy w promocyjnych cenach, a także otrzymują pakiet zniżek pracowniczych w wielu sklepach, restauracjach czy punktach usługowych. Pakiet socjalny jest dla nich wartością dodaną, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz wygodę.

 

Rodzic na etacie

W systemie motywacyjnym warto uwzględnić potrzeby młodych rodziców, którzy często mają obawy związane z powrotem do aktywności zawodowej po przyjściu na świat dziecka. Ważne jest to, aby otoczyć ich opieką już na etapie ciąży, a następnie zapewnić odpowiednie warunki pracy, które umożliwią godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Globalne Centrum Biznesowe HP opracowało specjalny program dla młodych rodziców – HaPpy Parenting, który zapewnia m. in. 6 tygodni dodatkowo płatnego urlopu rodzicielskiego czy dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi. W siedzibie Centrum znajdują się specjalne pokoje do odpoczynku dla kobiet w ciąży i karmiących mam. Firma dba o przestrzeganie wszystkich regulacji około rodzicielskich, i jest również otwarta na elastyczny czas pracy, możliwość pracy z domu i w niepełnym wymiarze. W takim przypadku pracownik otrzymuje niezbędne narzędzia pracy, dzięki którym może pracować w dogodnych dla siebie godzinach, rozliczając się z wykonanych zadań, a nie godzin spędzonych w biurze.

 

Wszystkie te elementy sprawiają, że młodzi rodzice czują wsparcie ze strony pracodawcy oraz nie mają problemów z powrotem do aktywności zawodowej po okresie urlopu rodzicielskiego. Widzą duże zrozumienie przełożonych dla swojej nowej roli życiowej np. dzięki akcji „Zabierzmy Nasze Dzieci do Pracy”, podczas której pracownicy mają okazję przyprowadzić swoje pociechy do biura, pokazać im swoje miejsce pracy, opowiedzieć o tym co robią i z kim pracują oraz wspólnie z dziećmi wziąć udział w konkursach i zabawach.

 

Inwestycja w rozwój

Ważnym elementem systemu motywacyjnego jest także zapewnienie pracownikowi możliwości rozwoju zgodnego z jego aspiracjami. Rozwój jest bowiem istotnym czynnikiem samorealizacji, który zwiększa poczucie własnej wartości i pozytywnie wpływa na poziom zaangażowania pracownika. Globalne Centrum Biznesowe HP oferuje różnorodne formy podnoszenia kwalifikacji oraz możliwości kształtowania swojej drogi zawodowej. Z myślą o pracownikach zainteresowanych indywidualną ścieżką kariery powstał Indywidualny Plan Rozwoju. W ramach programu organizowane są spotkania oceniająco-rozwojowe z przełożonym, warsztaty planowania kariery czy cykl programów szkoleniowych. Firmie zależy też na rozwijaniu talentów osobistych, promowaniu pracowników na wszystkich poziomach organizacji, a także tworzeniu grupy przyszłych liderów. Wybrani pracownicy mają również możliwość udziału w Programie Talentów, który oferuje bogaty wachlarz szkoleń. Ponadto pracownicy mogą uczestniczyć w konferencjach, seminariach i szkoleniach prowadzonych przez akredytowane instytucje. Poza serią szkoleń i warsztatów w ramach programu otrzymują rozbudowany plan rozwojowy oparty na wynikach Centrum Oceny, a także uczestniczą w szeregu projektów, także międzynarodowych.

 

Przyjazna atmosfera i budowanie relacji

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez portal Pracuj.pl przyjazna atmosfera w pracy jest równie ważnym elementem życia zawodowego jak stabilność zatrudnienia czy poziom wynagrodzenia. Nie ma się czemu dziwić – w pracy spędzamy większą część dnia, dlatego pozytywne relacje ze współpracownikami czy warunki pracy są dla nas bardzo ważne. Globalne Centrum Biznesowe HP stara się nie tylko zapewnić swoim pracownikom nowoczesne zaplecze technologiczne, lecz także przykłada dużą wagę do kwestii związanych z integracją pracowników i realizacją indywidualnych zainteresowań. W tym celu opracowano program Wellness, który wspiera pracowników w rozwijaniu własnych pasji i zachowaniu równowagi w życiu zawodowym i osobistym. Firma przez cały rok oferuje szereg aktywności, koncentrując się na trzech obszarach życia: dbaniu o formę fizyczną, wspieraniu zdrowego trybu życia i dobrego samopoczucia, oraz zdobywaniu praktycznych umiejętności z obszaru finansów, pomocnych w zarządzaniu budżetem domowym.

 

Bogata oferta sportowa obejmuje turnieje piłki nożnej, letnie spływy kajakowe, wspinaczkę górską, naukę gry w tenisa ziemnego czy zimowe wyjazdy na narty i snowboard. Pracownicy mogą brać udział w kursach pierwszej pomocy i warsztatach kulinarnych. Zapraszani eksperci prowadzą zajęcia z profilaktyki zdrowotnej w kontekście zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz ergonomii miejsca pracy. Dużym zainteresowaniem cieszą się także cyklicznie organizowane masaże oraz warsztaty finansowe, podczas których pracownicy uczą się efektywnego oszczędzania, inwestowania  i zarządzania budżetem domowym.

 

Budowaniu przyjaznej atmosfery w firmie sprzyja też tzw. „polityka otwartych drzwi”, która oznacza, że menedżerowie zespołów dzielą pomieszczenia ze swoimi pracownikami. Dzięki temu łatwiej o efektywną współpracę w zespole, jego integrację oraz większą kreatywność. Wszyscy zwracają się do siebie po imieniu, co stwarza atmosferę życzliwości i wzajemnego szacunku.

 

Motywacja do sukcesu

Stworzenie spójnego systemu motywacyjnego w organizacji wymaga od pracodawcy kreatywności, dobrej organizacji, znajomości potrzeb swoich pracowników i konsekwencji w realizacji założeń. Korzyści z dobrze przygotowanego programu motywacyjnego są jednak nie do przecenienia. Zmotywowany pracownik jest bardziej związany ze swoim pracodawcą i znacznie rzadziej rozważa możliwość zmiany pracy. Jak pokazują badania CIPD (The Chartered Institute of Personnel and Development) , poziom zaangażowania w pracę przekłada się bezpośrednio na chęć jej zmiany. Zaledwie 7% pracowników odczuwających zaangażowanie poszukuje nowej pracy, podczas gdy średnio 19% zatrudnionych przyznaje się do udziału w procesach rekrutacyjnych. Z kolei badania prowadzone przez PwC we współpracy z Saratoga Inistitute wskazują, iż niedocenienie ze strony przełożonych i firmy oraz poczucie osamotnienia w realizacji własnych ambicji są najczęściej podawanymi przyczynami rezygnacji z pracy. Z kolei wspomniane już badania firmy Aon Hewitt dowodzą, iż zaangażowani pracownicy są bardziej wydajni, lepiej rozumieją swoją rolę w strategii biznesowej firmy i znacznie częściej są skłonni do podejmowania dodatkowego wysiłku w realizacji powierzonych zadań. Dobrze przemyślany system motywacyjny jest więc dla firmy inwestycją, na której zwrot nie trzeba długo czekać.

 

Autor: Agnieszka Szymonis-Szymanowska, Koordynator HR, Globalne Centrum Biznesowe HP

2 komentarze
  1. Bardzo dobry artykuł. Korzystam w takiego systemu motywacyjnego Motivizer.pl i jestem zadowolony. Podobny w działaniu na Benefit, ale ma kilka usprawnień, które mi lepiej pasują. Można znaleźć gdzieś nowsze dane odnośnie badań o zasadności przynależności do takich systemów kafeteryjnych?

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0