Uprawnienia urlopowe pracowników cz 2

file000186246125Podstawowe wymiary urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, natomiast dla pracowników, których staż zawodowy przekracza 10 lat wynosi 26 dni. Jest to minimum przyznane przez ustawodawcę.  Pracodawca może ustalić korzystniejsze warunki przyznawania urlopów.

 

 

 

Pracodawcy muszą pamiętać, iż niektóre grupy zawodowe mają ustawowo zagwarantowane dłuższe urlopy – dotyczy to m.in. młodocianych, niepełnosprawnych, nauczycieli, wykładowców akademickich, a także niektórych urzędników państwowych wyższego szczebla. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od ogólnego stażu pracy danej osoby obejmującego wszelkie zakończone okresy poprzedniego zatrudnienia, niezależnie od tego w jakim trybie i z jakiego powodu nastąpiło ustanie stosunku pracy. Bez wpływu na zaliczenie okresów pracy do pracowniczego stażu pozostają również przerwy występujące między okresami zatrudnienia.

 

 

 

Urlop wypoczynkowy w przypadku pracowników, którzy zatrudnieni są w niepełnym wymiarze czasu

 

 

Podstawę do obliczenia wymiaru urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do ilości przepracowanych godzin tygodniowo, biorąc za podstawę odpowiednio 20- lub 26-dniowy wymiar urlopu, przykładowo: 1/2 etapu (przysługuje odpowiednio 10 lub 13 dni urlopu), 1/4 etatu (przysługuje odpowiednio 5 lub 7 dni urlopu) oraz 2/3 etatu (przysługuje odpowiednio 14 lub 18 dni urlopu)

 

 

 

Maksymalny wymiar urlopu wypoczynkowego według Kodeksu Pracy

 

 

Maksymalny wymiar urlopu wypoczynkowego ustalony przez ustawodawców, zatrudnionych na cały etat bądź w niepełnym wymiarze czasu nie może przekroczyć 20 bądź 26 dni, w zależności od stażu pracy.

 

 

źródło: bibliotekakp.pl

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0