Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

Ilość informacji we współczesnym świecie wymaga od każdego z nas i od każdej organizacji sposobów ich organizowania. Pozorna łatwość w uzyskaniu informacji z Internetu może być zgubna, gdy zbyt bardzo jej zaufamy. Może też być trudno dotrzeć do konkretnej wiedzy, która akurat jest nam potrzebna. W skali organizacji sytuacja wygląda również pozornie prosto – suma wiedzy specjalistów równa się wiedzy w organizacji. Czy jednak na pewno?

 

Natłok informacji i towarzyszący temu chaos sprawia, iż coraz trudniej jest wiedzę zachować i wykorzystać do dalszego rozwoju. Wobec tego należy wypracować w organizacji system, który pozwoli w optymalny sposób korzystać ze zgromadzonej wiedzy. Dzielenie się wiedzą to przecież nie tylko wymiana informacji, ale również emocji, szerzenie kultury organizacyjnej. Przekazywanie wiedzy różni się od przekazywania informacji tym, że w transferze wiedzy wraz z informacją przekazywany jest jej kontekst. Dzięki temu buduje się tożsamość firmy i lojalność pracowników, ponieważ powstaje dodatkowa więź z pracodawcą. Takiego efektu nie można zapewnić wyłącznie przez infrastrukturę IT i dlatego konieczne jest pełniejsze zarządzanie wiedzą uwzględniające system mentorów i ekspertów dzielących się wiedzą. W Polsce zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie nie istnieje lub jest nieskuteczne, programy zarządzania wiedzą są oferowane fragmentarycznie, np. w powiązaniu z systemem komunikacji interpersonalnej. Inne elementy zarządzania wiedzą są reprezentowane w praktyce w postaci akcentowania znaczenia „dobrych praktyk” i  „uczenia się na błędach”.  Nieliczne firmy, głównie korporacje międzynarodowe, mają wprowadzone systemy, które umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń nie tylko w jednej placówce, ale w skali ogólnoświatowej.

 

Zarządzanie wiedzą jako program nie jest popularne wśród polskich firm, a przecież można dzięki niemu osiągnąć wymierne korzyści. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie wpływa nie tylko na wiedzę pracowników, ale również na rozwój firmy. Przekazywanie wiedzy w dużym stopniu wpływa na rozwój pracowników, którzy mogą korzystać z wieloletniego doświadczenia byłych i obecnych pracowników firmy, dzięki czemu ich praca staje się bardziej efektywna. Wzrasta również potencjał kadrowy, dzięki któremu zwiększa się wartość firmy.

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0