Jakie uczelnie takie kompetencje

best oneUniwersytet Jiao Tong w Szanghaju właśnie ogłosił wyniki tegorocznej edycji prestiżowego Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata. Niestety w zestawieniu znalazły się jedynie dwie polskie placówki, Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, jednak obie zostały sklasyfikowane  dopiero w czwartej setce. Tak niskie wyniki szkół wyższych w Polsce to światło ostrzegawcze dla systemu kształcenia w naszych kraju, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się niżu demograficznego i zmniejszającego się rynku pracy.

 

Zdaniem inwestorów zrzeszonych w ABSL należy podwoić wysiłki w kierunku zwiększania kompetencji polskich absolwentów, tak byśmy mogli konkurować w coraz bardziej rywalizacyjnym środowisku globalnego rynku pracy i inwestycji. Mimo szeregu ważnych inicjatyw podejmowanych przez szkoły wyższe, powinny one znacznie zwiększyć starania o to, by dostosowywać programy nauczania do wymogów pracodawców – zarówno w dniu dzisiejszym, jak i na przyszłość. Jak? Jeszcze intensywniej współpracując z firmami działającymi na rynku i czerpiąc z doświadczeń zachodnich uczelni.

 

Na trudności polskiego systemu szkolnictwa wyższego wskazują wyniki raportu World Economic Forum Global Competitiveness Report 2012 – 2013. Jak oceniają eksperci, w oparciu o ten wskaźnik Polska plasuje się na odległym 68 miejscu za takimi państwami, jak Puerto Rico, Bahrajn, Costa Rica czy Filipiny. Powody? Zdaniem Jacka Levernesa, Prezesa ABSL, problem tkwi nie w przygotowaniu merytorycznym, ale  przede wszystkim w niedostatecznym nacisku, jaki jest kładziony na wykształcenie praktycznych kompetencji, które są niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej.  – Aktualnie jesteśmy mocni w wiedzy, jednak modyfikacji nadal wymagają te punkty programów nauczania, które pozwolą polskim studentom na wykształcenie kompetencji miękkich – tłumaczy Jacek Levernes, Wiceprezes GBS i Członek Zarządu HP Europa, Bliski Wschód, Afryka, Prezes ABSL – Polskim absolwentom przydałyby się silniejsze umiejętności analityczne i syntetyczne, autoprezentacji i pracy w grupie tak, by umieli wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną w praktyce – dodaje.

 

Jacek Levernes dodaje także, że polskie szkoły wyższe powinny z uwagą przyglądać polityce, jaką stosują zagraniczne ośrodki akademickie, które górują w międzynarodowych rankingach.  – Uczelnie, które wysoko plasują się w międzynarodowych rankingach ośrodków naukowych, pracują nie tylko na swoją własną markę, ale tworzą fundamenty lokalnego rynku pracy i podnoszą atrakcyjność inwestycyjną regionu, w którym działają. Dla rozwoju systemu edukacji wyższej niezwykle ważna jest umiejętność budowania partnerstw i sojuszów oraz wykorzystywanie efektu synergii jak np. między różnymi uczelniami czy nauką a biznesem, nie tylko w obrębie jednego kraju, ale także w środowisku międzynarodowym– przekonuje Jacek Levernes.

 

Uczelnie vs. Rynek pracy – problem globalnych gospodarek

 

Szanse absolwentów na światowych rynkach pracy były jednym z tematów World Economic Forum 2012. Zdaniem zgromadzonych na nim ekspertów, rozbieżności pomiędzy kwalifikacjami pracowników, a wymaganiami pracodawców są powszechnym zjawiskiem na całym świecie.  Jak wskazują specjaliści, remedium na niskie przystosowanie kwalifikacji młodych ludzi do realnych potrzeb pracodawców  powinna być intensyfikacja współpracy na linii biznes – uczelnie, która powinna odbywać się zarówno na poziomie codziennego współdziałania, jak i strategicznego planowania kilka lat do przodu. Przykładem tego typu kooperacji są liczne inicjatywy podejmowane przez inwestorów zrzeszonych w ABSL. Ich celem jest dostosowanie profilu polskich absolwentów do aktualnych oraz przyszłych potrzeb biznesu. I tak, przedstawiciele centrum Infosys zasiadają w Radach Biznesu Uniwersytetu Łódzkiego oraz aktywnie wspierają finansowanie inicjatyw akademickich, jak również kół naukowych. Firma regularnie organizuje również warsztaty i wykłady oraz rozmaite programy stażowe, dzięki którym młodzi ludzie poznają realia biznesu oraz mają szanse na wykształcenie tych umiejętności, dzięki którym z sukcesem mogą odnaleźć się na rynku pracy. Do najnowszych inicjatyw Infoys należy zaś udział  razem z Hewlett-Packard w tworzeniu nowego kierunku na Uniwersytecie Łódzkim – „Lingwistyka w biznesie”. Studenci będą jednocześnie szlifować swoje umiejętności językowe jak i zdobywać twarde kompetencje np. z zakresu rachunkowości czy finansów. – Kooperacja z uczelniami wyższymi daje firmom realny wpływ na kształtowanie profilu przyszłego pracownika – przekonuje Agnieszka Jackowska, Dyrektor Zarządzająca Infosys BPO Poland – Staje się to jeszcze bardziej istotne w obliczu nadchodzącego niżu demograficznego, który oznacza, że rynek pracy będzie się kurczył. Musimy więc dołożyć wszelkich starań, aby młodzi ludzie byli jak najlepiej przygotowani do wyzwań, jakie staną przed nimi zaraz po ukończeniu studiów – dodaje.

 

Szereg programów partnerskich realizuje firma Capgemini, która współpracuje, m.in. z  Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Katowicach, Akademią Górniczo – Hutniczą, Uniwersytetami Śląskim i Opolskim czy Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. W ramach kooperacji firma organizuje akademie biznesowe, programy ambasadorskie, staże, jak również wykłady, które obejmują takie zagadnienia, jak komunikacja międzynarodowa, outsourcing, czy finanse i księgowość.  Niewątpliwie to na uczelniach kształtują się przyszłe biznesowe talenty. Jednak coraz częściej zaobserwować można inicjatywy firm skierowane już do szkół średnich. Przykładem tego typu działania jest poznański Tydzień BPO, który odbył się w październiku 2012 roku. Była to wspólna inicjatywa lokalnych władz miejskich i centrów usług biznesowych działających w Wielkopolsce. W jej ramach uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przechodzili specjalne szkolenia prowadzone przez ekspertów z firm Business Process Outsourcing oraz mogli osobiście przekonać się, jak taka praca wygląda w praktyce w trakcie wizyt w siedzibach przedsiębiorstw.  –

 

Jakiego absolwenta chcieliby zatrudniać pracodawcy obecni w Polsce? Takiego, który jest przygotowany do funkcjonowania w nowoczesnych środowisku pracy, potrafi analizować dane, posiada zdolności prezentacji własnych pomysłów i umie pracować w grupie.  Obszarów wymagających ulepszenia jest więc jeszcze wiele. Jednak przedstawiciele ośrodków akademickich w Polsce są otwarci na dialog i współpracę, co przez ostatnie 2-3 lata zaowocowało znaczącym postępem w zakresie zwiększenia liczby zajęć nakierowanych na kształcenie praktycznych kompetencji wśród studentów. W ocenie pracodawców zrzeszonych w ABSL, stanowi to dobry prognostyk, dla dalszego rozwoju polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

źródło: ABSL

 

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0