Wyrzuć do kosza oceny roczne  – idzie nowe!

O tym, jak realizować roczne oceny pracownicze przeprowadzono już niejedno szkolenie i napisano niejeden poradnik. Dziś pytanie nie brzmi już jednak „jak”, ale „czy” ocenianie pracowników w cyklu rocznym jeszcze ma sens. Czy w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym ewaluacja i wyznaczenie celów raz do roku wystarczy? Czy roczne oceny pracownicze odpowiadają na potrzeby Milleniallsów, którzy są coraz większą siłą na rynku pracy? Odpowiedź brzmi – nie. Idzie nowe, nastał czas „constant feedback”.

Oceny roczne do lamusa

O tym, że oceny roczne powoli stają się reliktem przeszłości decyduje sam rynek pracy i jej zmieniający się charakter. Pracownicy zatrudnieni w międzynarodowych organizacjach o rozproszonej strukturze, zwykle już nie realizują swoich zadań w ramach jednego projektu, a coraz częściej są zaangażowani  w wiele działań równolegle. Menadżerowi, który nadzoruje tylko wybrane aspekty pracy podlegających mu osób trudno jest więc dokonać rzetelnej, całościowej oceny pracownika. Odejście od rocznych ocen na rzecz bieżącej informacji zwrotnej daje menadżerom możliwość porozmawiania z pracownikami o kierunkach ich rozwoju częściej niż raz w roku, co przekłada się też pozytywnie na efektywność zespołu i jego zaangażowanie. Częstszy kontakt sprzyja także rozwojowi pracowników, a menadżerowie są w stanie lepiej zrozumieć ich potrzeby. Wszystko to powoduje, że coroczne spotkania ewaluacyjne tracą na znaczeniu, a dostarczanie stałego feedbacku staje się coraz istotniejszym elementem zarządzania ludźmi w organizacji.

Feedback tu i teraz

Zmiany, które zachodzą w tym obszarze są odpowiedzią m.in. na rosnący udział Millenialsów na rynku pracy. Generacja Y, która do 2025 roku będzie stanowić aż 75 proc. globalnej siły roboczej, nie chce czekać do momentu ewaluacji rocznej by poznać ocenę swojej pracy – kluczowy jest dla nich codzienny feedback, którego oczekują od pracodawcy. Jak wynika z analizy Raport Płacowy przygotowanej na podstawie danych IPK, przeciętny Polak do 25. roku życia jest zatrudniony u jednego pracodawcy średnio 14 miesięcy. Ta otwartość na zmianę miejsca zatrudnienia oznacza, że pracownicy muszą na bieżąco się rozwijać i zdobywać nowe kompetencje. Do tego z kolei niezbędny jest bieżący feedback, na podstawie którego mogą się doskonalić i budować swoją wartość na rynku pracy.

CPM, czyli Continuous Performance Management

To nowe podejście do oceny pracowników wspierają  technologie. W ramach chmurowego rozwiązania SAP SuccessFactors (Continuous Performance Management), pracownicy mogą na bieżąco informować swojego menedżera o zadaniach, nad którymi  w danej chwili pracują, postępach w ich realizacji i aktualnych priorytetach. Dzięki bieżącemu wglądowi do wyznaczonych celów mają też pewność, że projekty, którym aktualnie poświęcają uwagę są zgodne z wytycznymi menedżera, nawet jeśli te ulegną zmianie na przestrzeni roku. Menedżerowie mogą z kolei śledzić postępy swojego zespołu, mieć pewność, że podlegli im pracownicy koncentrują się na rzeczach najistotniejszych z punktu widzenia firmowej strategii i od razu, w łatwy sposób przekazywać im feedback, z naciskiem na to, co pracownik zrobił dobrze, a jakie obszary powinien poprawić w przyszłości. Dzięki szczegółowej liście aktywności i zrealizowanych zadań dostępnej w systemie zarówno pracownicy, jak i menedżerowie mogą też lepiej przygotować się do  spotkań 1:1, które w ten sposób stają się bardziej ustrukturyzowane i zyskują na jakości.

Priorytet – cele i wydajność

Bieżące przekazywanie informacji zwrotnej pozwala upewnić się, że pracownicy pracują wydajnie i realizują priorytety firmy.  To z kolei jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, który działa zgodnie z zasadą : „działaj efektywnie, albo zostań w tyle”. Ze wsparcia technologicznego w obszarze zarządzania wydajnością i celami pracowników, korzysta już m.in. firma DeLaval,  światowy lider w przemyśle mleczarskim. Dzięki chmurowemu rozwiązaniu SAP SuccessFactors Cele i Oceny menedżerowie mogą ustalać cele pracownikom, monitorować ich realizację i rozwijać firmowe talenty, co daje pewność, że zespół koncentruje się na priorytecie – realizacji strategii biznesowej.

Autor: Teresa Olszewska – Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A., firmy dostarczającej usługi związane z rozwiązaniem SAP HR i SAP SuccessFactors. Ekspert w dziedzinie rozwiązań dla zarządzania kadrami.

 

3 komentarze
  1. Super kierunek. Dynamika życia i pracy sprawia że bieżąca informacja zwrotną jest dziś koniecznością.

  2. Fundamentalnie nie zgadzam się. „Constant feedback” to jest dobra praktyka każdego menedżera, niewazne, czy wobec milenialsa czy pozostającego na rynku pracy dinozaura z lat pięćdziesiątych.
    A rozmowa roczna właśnie poprzez pewną dłuższą i szerszą perspektywę pozostaje jak najbardziej efektywna i potrzebna. Mówią mi to i dinozaury, i milenialsi, i tacy pomiędzy.

  3. Szkoda, że nie było informacji Artykuł zawiera lokowanie produktu:) Oszczędziłbym sobie czas

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0