Jak motywować nagradzając?

Pracodawcy wykorzystują coraz więcej okazji do motywowania pracowników i mają do dyspozycji coraz więcej narzędzi wspierających ich w tym procesie. Jak pokazuje przygotowany przez firmę Grafton Recruitment oraz Sodexo Benefits Rewards Services  raport  Rynek świadczeń 2016 oczami pracowników”, co piąta firma, tworząc pakiet motywacyjny, stara się powiązać go z celami biznesowymi i nagradza pracowników za osiągnięcia zawodowe, a co druga wręcza nagrody z okazji różnych świąt i jubileuszy.

Oceny pracownicze czy rankingi pracowników, mimo że w wielu firmach przeprowadzane okresowo, coraz częściej nie zachęcają, a wręcz osłabiają zaangażowanie, zwłaszcza ludzi z pokolenia Y, którzy oczekują bieżącego wyznaczania celów i regularnych informacji zwrotnych. Dlatego firmy stale poszukują nowych sposobów podnoszących poziom zaangażowania pracowników. Jednym z nich są nagrody za określony wysiłek włożony w konkretne działania i za osiągnięcie określonego celu. Jeśli w danym roku najważniejsza jest sprzedaż, to premiowane jest ukierunkowane na jej wzrost. Jeżeli priorytetem jest jakość i efektywność, to system motywacyjny  wyróżnia działanie, które je podnoszą. Nagradzanie ma również zachęcić pracowników do określonych postaw np. dbałości  o bezpieczeństwo pracy, zgłaszania innowacyjnych i usprawniających procesy pomysłów, polecania firmy znajomym, ograniczania absencji czy rzucania palenia. Z badania Rynek świadczeń 2016 oczami pracowników” wynika, że tego typu gratyfikację stosuje 22,8 % pracodawców.

– Budując pakiet motywacyjny warto powiązać świadczenia z konkretnymi parametrami i celami do osiągnięcia jak np. procent wykonania planu sprzedaży, liczba zdobytych nowych klientów, dbałość 

o poziom usług czy jakość produktów. Można go także powiązać z działaniami, które pomogą wyeliminować problemy z którymi boryka się firma np. nadmierna absencja chorobowa, problemy ze znalezieniem kandydatów do pracy czy brak dbałości o bezpieczeństwo pracy. Taki model zarządzania i motywowania preferowany jest zwłaszcza przez milenialsów, którzy lubią widzieć przed sobą nie tylko cele jakie mają do wykonania, ale perspektywę częstej, regularnej oceny i gratyfikacji powiedziała Magdalena Słomczewska – Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.

Wsparciem pracodawców przy nagradzaniu za określone efekty czy postawy są spersonalizowane programy takie jak Sodexo Effect czy Sodexo Select, które sprawiają, że wyznaczanie celów i sprawne zarządzanie wynikami pracowników jest prostsze niż kiedykolwiek przedtem. Pracownik ma stały dostęp do swojego  konta, na którym zbiera punkty za określone wyniki czy działania, które może wymienić  na nagrodę ze specjalnie przygotowanego katalogu. Do takiego programu motywacyjnego warto również włączyć nowoczesne i atrakcyjne elementy jak np. gry czy quizy, które dodatkowo podnoszą zaangażowanie zwłaszcza ludzi młodych.

Jest okazja, jest nagroda

Dużo więcej, bo ponad połowa badanych pracodawców, stosuje nagrody z okazji świąt kalendarzowych oraz branżowych i jubileuszy firmowych. Najczęściej pracownicy otrzymują świadczenia pozapłacowe w związku ze świętami, a najważniejszą okazją do dodatkowej motywacji zespołu niezmiennie pozostaje Boże Narodzenie. Pracodawcy przy takich okazjach najczęściej nagradzają ludzi, którzy potrzebują wprowadzenia równowagi między zaangażowaniem, a odpowiednim poziomem zarobków. Dlatego święta są dobrym pretekstem do nagradzania pracowników fizycznych oraz specjalistów. Najrzadziej w ten sposób są wyróżniani stażyści oraz osoby pracujące na szybko rotujących stanowiskach asystenckich, ale również menedżerowie wyższego szczebla, którzy z racji wyższych zarobków nie są w stanie  należycie docenić takich nagród. Ponieważ przy wysokim poziomie wynagrodzeń nagroda musi być odpowiednio wysoka, żeby była zauważona.

Nagroda dopasowana do potrzeb

Psychologia definiuje nagrodę jako coś, co umożliwia lub ułatwia zaspokojenie potrzeb. Nagrody są więc kwestią indywidulaną. Dlatego, jeśli chcemy efektywnie wyróżnić pracowników, musimy poznać ich oczekiwania. Trudno jednak wybrać dla każdego z osobna odpowiedni  prezent. Stąd poszukiwania rozwiązań, które z jednej strony są uniwersalne, a z drugiej trafią w indywidualne gusta zatrudnionych. Doskonale sprawdzają się w takich sytuacjach np. Karty i Kupony Podarunkowe, które każdy z pracowników, niezależnie od płci, wieku czy sytuacji życiowej może wykorzystać w optymalny dla siebie sposób.

Warto pamiętać, że nagroda za zrealizowanie określonego celu i za wysiłek daje pracownikowi poczucie satysfakcji i zadowolenia, a co za tym idzie wpływa na jego aktywność i efektywność. Ważne, by spełniała oczekiwania wyróżnionej osoby, a to najlepiej zagwarantować umożliwiając samodzielny wybór gratyfikacji.


Źródło: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0