RAPORT PŁACOWY HAYS POLAND 2017

Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury i zwiększyć zatrudnienie. Niestety jednocześnie coraz więcej organizacji doświadcza niedoboru odpowiednich kandydatów. Pracownicy natomiast z optymizmem patrzą w przyszłość i pozytywnie oceniają najbliższą perspektywę swojej kariery zawodowej. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu płacowego Hays Poland.

Tegoroczna, trzynasta już edycja raportu płacowego Hays jest zestawieniem płac oferowanych specjalistom oraz kadrze menedżerskiej. W tym roku analiza wynagrodzeń została wzbogacona wynikami badania dotyczącego trendów i perspektyw na rynku pracy, przeprowadzonego wśród niemal tysiąca pracowników i pracodawców.

Analiza poziomów wynagrodzeń oraz wyników badania pokazuje dojrzałość polskiego rynku, który nie odstaje od światowych trendów. Wszędzie na świecie na znaczeniu zyskują twarde kompetencje analityczne, umiejętność budowania modeli i stosowania ich w zarządzaniu oraz wiedza techniczna, która odgrywa szczególną rolę zwłaszcza w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Organizacje chcą zwiększać zatrudnienie i oferować pracownikom coraz atrakcyjniejsze możliwości rozwoju, aby zatrzymać ich w strukturze organizacji. Pracownicy z kolei chętnie podejmują nowe wyzwania i z optymizmem patrzą w przyszłość. − Przepisem na sukces będzie wszechstronność, otwarcie na nowoczesne rozwiązania pracy elastycznej oraz koncentracja na kompetencjach miękkich. – twierdzi Charles Carnall, Dyrektor Zarządzający Hays Poland – Tylko wtedy będzie można pogodzić interesy pracodawców poszukujących wykwalifikowanych specjalistów oraz pracowników oczekujących możliwości rozwoju oraz równowagi w życiu zawodowym. – dodaje.

DOBRA KONIUNKTURA

Większość badanych firm pytana o perspektywę roku 2017, zakłada większą aktywność w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ma to swoje odzwierciedlenie w planach rekrutacyjnych – 93% firm deklaruje chęć zwiększenia zatrudnienia. Jednocześnie niemal 90% pracodawców spodziewa się trudności z pozyskiwaniem nowych pracowników.

Większość pracodawców będzie koncentrować się na pozyskaniu pracowników etatowych. Na najwięcej ofert pracy mogą liczyć specjaliści w obszarach IT i sprzedaży. Na brak ofert pracy nie będą również narzekać eksperci w obszarze finansów i księgowości oraz produkcji i inżynierii.

Coraz więcej firm decyduje się również na zatrudnienie pracowników tymczasowych. Rośnie także znaczenie kontraktorów – głównie w branży IT i nowoczesnych technologii. Pracodawcy podkreślają, że praca tymczasowa i kontaktowa gwarantuje elastyczność oraz realizację bieżących zadań, przy jednoczesnej kontroli poziomu zatrudnienia. Pracownicy tymczasowi mogą być wsparciem podczas okresowego wzrostu popytu na produkty bądź usługi firmy, zastąpić osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach oraz wnieść do firmy potrzebne kompetencje. Coraz częściej stają się też odpowiedzią na trudności związane ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy stałej.

LUKA KOMPETENCYJNA

Zaledwie 37% pracodawców jest pewnych, że ich organizacja posiada obecnie zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji celów biznesowych. Trudności z niedoborem kompetencyjnym rosną – z jednej strony firmy wskazują na niewystarczającą dostępność kandydatów na rynku, z drugiej natomiast na ich wysokie oczekiwania. Muszą im sprostać, jeśli chcą pozyskać najbardziej utalentowanych pracowników. Firmy poszukują przede wszystkim specjalistów z wiedzą merytoryczną oraz skutecznych menedżerów. W cenie są też kompetencje IT i cyfrowe, będące odpowiedzią na zmieniające się i coraz bardziej mobilne otoczenie. Jednocześnie te same kompetencje są najtrudniejsze do pozyskania. Oprócz wyzwania, jakim jest znalezienie odpowiednich kandydatów, firmy borykają się również z obsadzeniem stanowisk sprzedażowych, księgowych oraz wymagających znajomości języków obcych. Jako kluczowe aktywności, pozwalające na przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych pracowników, firmy wymieniają zacieśnienie współpracy z agencjami rekrutacyjnymi, wzmacnianie marki pracodawcy, organizację staży oraz zatrudnienie tymczasowe. Zwiększają również budżety szkoleniowe i rekrutacyjne.

MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW

Zdecydowana większość pracowników pozytywnie ocenia perspektywę swojej kariery zawodowej. Z badania Hays wynika, że co czwarty pracownik rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Główne powody to niezadowalający poziom wynagrodzenia i brak możliwości rozwoju. Przy ocenie atrakcyjności obecnej pracy lub potencjalnych ofert, coraz większe znaczenie mają ciekawe projekty, wyzwania, równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz środowisko pracy, w tym relacje z przełożonymi i współpracownikami.

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE

Z badania wynika, że w roku 2016 aż 73% ankietowanych pracodawców przeprowadziło podwyżki płac. Rosnąca konkurencja o najlepszych pracowników sprawia, że w 2017 roku podobny odsetek firm planuje dalsze zmiany w zakresie wynagrodzeń. Pracodawcy planują zapłacić więcej, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych specjalistów.

Zdecydowana większość firm oferuje pracownikom prywatną opiekę medyczną oraz kartę sportową. Rosnącą popularnością cieszą się również ubezpieczenie na życie, możliwość pracy elastycznej oraz dofinansowanie edukacji. Ponadto wiele firm – głównie w branży sprzedaży detalicznej i FMCG – proponuje zniżki na swoje produkty lub usługi.

Oferowane benefity w dużej mierze odpowiadają potrzebom pracowników i świadczeniom, które przesądzają o atrakcyjności oferty. Dla pracowników największe znaczenie ma prywatna opieka medyczna. Drugim najważniejszym świadczeniem jest możliwość pracy elastycznej. W tegorocznym badaniu ponad połowa ankietowanych pracowników wskazała ten element oferty jako istotny dodatek pozapłacowy. Pracę elastyczną oferuje obecnie około 65% firm. Najczęściej oznacza ona możliwość rozpoczynania pracy w określonym przedziale czasowym. Inne firmy dopuszczają pracę zdalną, tzw. home office − często jest to określona liczba dni w miesiącu albo opcja do wykorzystania przy realizacji konkretnego projektu.

Rok 2017 będzie intensywnym czasem pod względem aktywności rekrutacyjnej, walki o talenty oraz pozyskiwania odpowiednich pracowników. Aby przyciągnąć i zatrzymać osoby z potencjałem niezbędnym do dalszego rozwoju organizacji, pracodawcy muszą zadbać o konkurencyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń dodatkowych, dopasowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Firmy powinny skupić się na wszystkich obszarach, które z perspektywy kandydata świadczą o atrakcyjności oferty, bowiem ich pominięcie może znacznie utrudnić firmie budowanie przewagi konkurencyjnej.

  • Raport w wersji elektronicznej jest dostępny tutaj.


Źródło: Hays Poland

 

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
  • Total (0)
Porównaj
0