Automatyka, innowacja, różnorodność – nowoczesne trendy na rynku pracy

Opublikowany na początku lutego 2017 Global Workplace Trends Report pokazuje w jaki sposób komunikacja, innowacja i indywidualizm będą kształtować rynek pracy w przyszłości. Raport jest efektem współpracy Grupy Sodexo z ponad 50-cioma najważniejszymi ekspertami zajmującymi się tematyką HR na świecie.

Paryż, 9 lutego 2017 r. – Grupa Sodexo opublikowała tegoroczną, szóstą edycję raportu Global Workplace Trends. Dokument przedstawia główne trendy, które będą w najbliższej przyszłości najmocniej oddziaływać na pracowników i pracodawców na całym świecie. 2017 Global Workplace Trends to niezbędna pozycja dla wszystkich, którzy chcą pozostać na bieżąco z trendami na rynku pracy.

Autorzy raportu wskazują, że w nowoczesnych miejscach pracy życie zawodowe i prywatne pracowników w coraz większym stopniu będą wzajemnie się przenikać. To zjawisko rodzi nowe wyzwania w zakresie zapewnienia warunków pracy, szkolenia pracowników oraz dbania o ich dobre samopoczucie. Nowoczesne miejsce pracy to również takie, w którym wszystkie pokolenia pracowników uczą się wzajemnie od siebie, jednocześnie wspierając indywidualne predyspozycje przy umiejętności współpracy na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

Praca nad raportem pozwoliła nam dokonać kilku nowych odkryć w poszczególnych badanych sektorach, krajach, a także pokoleniach pracowników. Zakres wykonanej pracy dał nam kompleksowy wgląd w globalne trendy na rynku pracymówi Sylvia Metayer, CEO Corporate Services Worldwide Segment w Grupie Sodexo. – Kuczową kwestią dla współczesnego biznesu jest to, aby zrozumieć i umieć wykorzystać pojawiające się trendy, ocenić ich przydatność oraz umieć pozostać krok przed nimi, a nie tylko za nimi podążać. Jako jeden z największych pracodawców, zapewniający usługi na rzecz podniesienia jakości życia dla ponad 10 tysięcy firm na całym świecie, mamy bardzo szerokie pole do obserwacji czynników, które będą kształtować rynek pracy w przyszłości – dodaje.

Opisane w raporcie trendy to:

 • Agility w organizacji / Zwinne organizacje: złoty środek pomiędzy szybkością reakcji a stabilnością działania. Agility to umiejętność dostosowania się całego zespołu do nowych warunków przy jednoczesnym zachowaniu zwinności i uważności wszystkich członków zespołu.
 • Praca interdyscyplinarna: najnowszy model współpracy między pracownikami, czyli co-working w miejscu pracy. Nowoczesne miejsce pracy to takie, w którym pracodawca nie tylko umożliwia dzielenie wspólnej przestrzeni różnych zespołów pracowników, ale również wspiera interakcje między różnymi zespołami w takim celu, aby pobudzić wspólną kreatywność i innowacyjność.

 • Pracownicy bez granic: wpływ migracji na miejsca pracy. Zasięg i skala przemieszczania się pracowników, zarówno w rozwijających się, jak i rozwiniętych gospodarkach, rodzi nowe możliwości inkluzyjnego przywództwa, uwzględniającego różnorodność zespołów, zapotrzebowanie na konkretne umiejętności i umiejętność czerpania z integracji kulturowej.
 • Nowa generacja robotyki: jak roboty zmieniają miejsca pracy. Roboty są obecne w miejscach pracy od lat. Rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że już dziś wykorzystywana jest ona do prac, które pierwotnie wykonywane były przez ludzi. Szeroko komentowanym tematem jest sukces robotyki, szczególnie w kontekście pracy w warunkach szczególnie niesprzyjających ludziom.
 • Nauka międzypokoleniowa: nowy model rozwoju. Wydłużenie średniej długości życia, a co za tym idzie – okresu aktywności zawodowej, wymuszają zmiany w zakresie hierarchicznego zarządzania w miejscach pracy, jak również w tradycyjnym rozumieniu kształcenia zawodowego. Pracownicy z różnych pokoleń przekazują zdobytą w wyniku własnego wieloletniego doświadczenia wiedzę, stwarzając tym samym nową definicję rozwoju osobistego.

 • Personal branding: potężne narzędzie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Pracodawcy coraz częściej przyglądają się wpływowi wizerunku ich pracowników na markę całej firmy.
 • Doświadczenie miejsca pracy na nowo: od technologii poprzez przestrzeń aż po zadania. Myślenie projektowe w służbie organizacji – im lepiej pracownicy czują się w swoim miejscu pracy, tym szczęśliwsi będą poza nim.
 • Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju: CSR – globalna wizja i cel. Agenda 2030 jest apelem do wszystkich organizacji, pracodawców, rządów o współpracę na rzecz wspólnej wizji zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie biznesu w realizację założeń Agendy 2030 to klucz do niezbędnych zmian na globalnym rynku pracy.
 • Odkrywanie potencjału pokolenia millenium: nowe spojrzenie na generację Y. Jak lepiej zrozumieć millenialsów? Umiejętność wykorzystania wyjątkowych predyspozycji nowego pokolenia pracowników to warunek zrozumienia przyszłości rynku pracy.
 • Wellness 3.0: Praca a dobrostan. Nie wystarczy jedynie zapobiegać problemom zdrowotnym. Nowoczesny pracodawca to taki, który mobilizuje swoich pracowników do zmiany trybu życia. To ma bezpośrednie przełożenie na stan zdrowia i kondycję całej firmy, jak i jej bezpośredniego otoczenia.

Świat zmienia się nieustannie. Czasem te zmiany z pozoru wzajemnie się wykluczają: minimalizm kontra maksymalizm, lokalizm versus globalizm, tradycja i nowoczesność. To wpływa na to, jak każdy z nas z osobna rozumie jakość życia. Pracodawcy powinni umieć wsłuchiwać się w głos poszczególnych jednostek, aby zachować równowagę wewnętrzną całej organizacji i maksymalny poziom zaangażowania wszystkich pracowników. Szablonowość w organizowaniu pracy z pewnością jest bardzo wygodna, ale nigdy nie wpłynie pozytywnie na zaangażowanie czy wyniki pracowników, ani dziś, ani jutro – dodaje Sylvia Metayer.

Metodologia badań zakładała dwa źródła pozyskiwania informacji. Pierwszym były analizy światowych mediów i publikacji na temat zasobów ludzkich oraz obserwacje trendów w zatrudnieniu i organizacji pracy na całym świecie. Autorzy raportu przeprowadzili ponad 55 godzin wywiadów ze światowej rangi ekspertami z dziedziny HR (od dwóch do sześciu wywiadów na jeden opisany w raporcie trend). Drugim źródłem informacji była kompilacja zebranych informacji z naukowymi bazami danymi. Efektem jest identyfikacja najnowszych trendów w zatrudnieniu i organizacji pracy, a także analiza ich oddziaływania na globalny biznes.


Źródło: Grupa Sodexo, raport 2017 Global Workplace Trends

1 Komentarz

Dodaj Odpowiedź

Share This
Login/Register access is temporary disabled
Porównaj narzędzia
 • Total (0)
Porównaj
0